ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດິຈິຕອນອາຊຽນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະພາດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 01 ປະຈຳປີ 2024 ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະເຮັດວຽກດ້ານການຕ້ານການຫຼອກລວງທາງອອນລາຍ ອາຊຽນ

02/05/2024 ~ 02/05/2024

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດິຈິຕອນອາຊຽນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະພາດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 01 ປະຈຳປີ 2024 ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະເຮັດວຽກດ້ານການຕ້ານການຫຼອກລວງທາງອອນລາຍ ອາຊຽນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-21 ມີນາ 2024 ຜ່ານມາ, ທ່ານ ນາງ ພາວັນນາ ດວງບຸບຜາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ທັງເປັນປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດິຈິຕອນອາຊຽນ ແລະ ທ່ານ ພວງປະເສີດ ແກ້ວສຸວັນ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຊຶ່ງຕາງໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ສະພາດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດິຈິຕອນອາຊຽນ-ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະພາດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 01 ປະຈຳປີ 2024 ແລະ ກອງປະຊຸມຄະນະເຮັດວຽກດ້ານການຕ້ານການຫຼອກລວງທາງອອນລາຍ ອາຊຽນ (1st ASEAN Digital Senior Officials’ Meeting – ASEAN Telecommunication Regulators’ Council Leaders’ Retreat of 2024 and the inauguration of the ASEAN working group on Anti-Online scam). ກອງປະຊຸມດັ່ງດ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ຣາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ.

 

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກອງເລຂາອາຊຽນໄດ້ລາຍງານ ແລະ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນແມ່ບົດດິຈິຕອນອາຊຽນ ປີ 2025 (ADM2025) ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ດິຈິຕອນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 4 (4th ADGMIN) ແລະ ກອງປະຊຸມປິ່ນອ້ອມທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນ ກຸມພາ 2024 ທີ່ ປະເທດສິງກະໂປ ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 15 ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຸມ ADGMIN ຄັ້ງທີ 4 ທີ່ຜ່ານມາ. ໃນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ 01 ກິດຈະກຳ ຄື: ກິດຈະກຳຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົວຂັບເຄື່ອນດິຈິຕອນ ຂອງການລົງທຶນເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງອາຊຽນ.
:
ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາບົດສະເໜີກິດຈະກຳອາຊຽນ ສົກປີ 2025 ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 30 ກິດຈະກຳ. ໃນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ສະເໜີ 03 ກິດຈະກຳ ຄື:​ 1. ການສົ່ງເສີມເຊື່ອມໂຍງອາຊຽນ: ການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດາວທຽມ ແລະ ກົດລະບຽບດ້ານນະວັດຕະກຳ ເພື່ອຫຼຸດຊ່ອງວ່າງດ້ານດິຈິຕອນ (Advancing ASEAN Connectivity: Harnessing Satellite Technology and Innovative Regulations to Bridge the Digital Divide); 2. ສຶກສາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງໃບຮັບຮອງດິຈິຕອນ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຍຸກໃຊ້ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ (Studies on digital certificate practices to promote the deployment among AMS); ແລະ 3. ການສຶກສາພື້ນຖານຂອງອາຊຽນກ່ຽວກັບລະບຽບການຂອງ platform digital ໃນຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງຂອງບັນດາຂະແໜງການ (ASEAN baseline study on regulation of digital platforms in other jurisdictions).
:
ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມຄະນະເຮັດວຽກດ້ານການຕ້ານການຫຼອກລວງທາງອອນລາຍ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 1 ກໍເປິດຂຶ້ນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຊຶ່ງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ກົນໄກການແລກປ່ຽນ ຂໍ້ມູນສຳລັບການຕ້ານການຫຼອກລວງອອນລາຍ ຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.

 

ວາລະສານ ດ້ານໄອຊີທີ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ
ວີດີໂອແນະນໍາ ການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ